Scott.weber workspace

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o naší organizaci a webových stránkách

 • Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informuje o postupech ochrany osobních údajů, o možnostech výběru způsobu, jakým jsou Vaše informace shromažďovány na internetu, o tom, jak jsou tyto informace použity, a o právech, která máte, pokud Vaše použití těchto webových stránek podléhá obecnému nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů si pozorně přečtěte a občas si tuto stránku znovu prohlédněte, abyste mohli zjistit, zda nedošlo ke změnám tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit, a to zveřejněním pozměněných podmínek na tomto webu. Všechny změněné podmínky automaticky nabývají účinnosti dnem stanoveným ve zveřejněném Prohlášení o ochraně osobních údajů, není-li uvedeno jinak.

Stránky, na které se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vztahuje

 • Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny naše webové stránky a domény (souhrnně „Webové stránky“). Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob, a to proto, aby se Vám na takové jiné stránky lépe dostávalo, a abyste tak mohli získat další informace. Pokud na tyto odkazy kliknete, opustíte Webové stránky. Zmíněné jiné stránky neprovozujeme a nemáme kontrolu nad principy ochrany osobních údajů, které uplatňují – tyto postupy se tedy mohou lišit od našich vlastních pravidel ochrany osobních údajů. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na žádné osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout třetím osobám, ke kterým nemáme žádný vztah. Nesledujeme ani nekontrolujeme informace shromažďované jinými weby ani principy ochrany osobních údajů uplatňované třetími osobami, a neneseme odpovědnost za jejich postupy nebo obsah jejich stránek.

Druh informací, které shromažďujeme a používáme

 • V tomto dokumentu znamenají „osobní informace“ nebo „osobní údaje“ informace o identifikovatelné osobě, která podléhá ochraně podle právního řádu svého bydliště. V některých právních řádech nebudou „osobní informace“ nebo „osobní údaje“ zahrnovat kontaktní informace.
 • Webové stránky shromažďují informace různými způsoby a pro různé účely, a to následujícím způsobem. Pokud se rozhodnete zaregistrovat na kterékoli Webové stránce k tomu, abychom Vám zasílali aktualizace, spravovali Váš účet a/nebo se přihlásíte k používání našeho samoobslužného portálu, budete požádáni o poskytnutí kontaktních informací (jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa a heslo). Tyto informace používáme v souladu s našimi legitimními obchodními zájmy k poskytování našich služeb a/nebo ke kontaktu s Vámi ohledně těch služeb na našem webu, o které jste projevili zájem.
 • Vaše kontaktní informace můžeme také použít k zasílání informací o dalších produktech a službách ve skupině, jako jsou zasedací místnosti, virtuální kanceláře, obnovení provozu pracoviště, kancelářích, spolupráci a členství, na které se Váš souhlas v souladu s platnými zákony vztahuje.
 • Prostřednictvím Webových stránek si můžete objednat výrobky nebo služby, vyžádat si informace nebo nahlásit problém. Abyste od nás mohli zakoupit výrobek nebo službu, vyžádáme si od Vás určité informace, které budou použity pro účely plnění smlouvy. Možná budete muset poskytnout kontaktní informace (například jméno, e-mailovou a dodací adresu) a finanční informace (například číslo kreditní karty, fakturační adresu a datum vypršení platnosti karty). Finanční informace od Vás získané slouží pouze k vyúčtování ceny za zakoupené produkty a služby.
 • Pokud od Vás získáváme informace o kreditní kartě, používáme tyto informace pouze pro zpracování plateb a prevenci podvodů. Informace o kreditní kartě a další podobné citlivé osobní údaje nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu skupinou použity k žádnému jinému účelu. Po zpracování platby nebudeme informace o Vaší kreditní kartě nadále uchovávat, pokud nám nedáte povolení k uchování informací o Vaší kreditní kartě pro budoucí nákupy.
 • Webové stránky automaticky shromažďují technické informace o Vaší návštěvě (jako je typ Vašeho prohlížeče, Váš poskytovatel internetových služeb, typ platformy, adresy internetového protokolu (IP), předchozí/následující navštívené stránky, operační systém, datum/údaj o čase). Tyto informace shromažďujeme k analýze Webových stránek za účelem sledování trendů, diagnostiky problémů s naším serverem a administrace Webových stránek, sledování pohybu a činnosti uživatelů a shromažďování rozsáhlých demografických informací. Další informace naleznete níže v části „Soubory cookie a další digitální značky“.
 • Vaše kontaktní údaje jsou sdíleny v rámci Scott&Weber Members Portal Community. Úroveň ochrany Vašeho soukromí můžete nastavit v nastavení svého profilu.
 • Na základě platných právních předpisů můžeme být požádáni o sdílení informací s třetími osobami. Může být například požadováno, abychom sdělili jisté informace na základě soudního příkazu, předvolání nebo rozsudku. Kromě toho můžeme v souladu s platnými právními předpisy dobrovolně poskytovat informace za účelem pomoci při vyšetřování vedeného státními orgány nebo v případech, kdy je jejich sdělení nezbytné k ochraně našich systémů, našeho podnikání nebo práv ostatních osob.

Komunikace

 • Jakmile se zaregistrujete, zašleme Vám uvítací e-mail, kterým ověříme Vaše uživatelské jméno a heslo. Rovněž odpovíme na Vaše dotazy, poskytneme služby, které požadujete, a budeme spravovat Váš účet. Budeme s Vámi komunikovat e-mailem nebo telefonicky a vynasnažíme se ctít Vaše preference.
 • V případě potřeby Vám zašleme ohledně našich služeb oznámení, která nejsou propagační povahy. Pokud si je nepřejete dostávat, můžete svůj účet na Webových stránkách deaktivovat.
 • Upozorňujeme, že Vaši e-mailovou adresu neposkytujeme našim obchodním partnerům.

Soubory cookie a další digitální značky

 • Informace automaticky shromažďujeme pomocí cookies a jiných digitálních značek. Soubory cookies a digitální značky jsou malé počítačové soubory, které mohou být uloženy na pevném disku Vašeho počítače nebo vloženy do našich webových stránek, a které nám umožňují identifikovat Vás a sledovat Vaši návštěvu na Webových stránkách. Například když si rezervujete kancelářské prostory, používáme cookies v procesu platby, abychom sledovali Vaši objednávku, když procházíte jednotlivými kroky rezervačního procesu. Ke shromažďování a zpracování osobních údajů pomocí cookies a jiných digitálních značek naším jménem můžeme využít služeb třetích osob. Soubory cookie v počítači můžete deaktivovat změnou nastavení v nabídce předvoleb nebo možností v prohlížeči. Pokud se rozhodnete cookies zakázat, pravděpodobně nebudete mít přístup k určitým částem Webových stránek.

Přístup k Vašim informacím, přesnost informací o Vás a Vaše ostatní práva

 • V některých právních řádech, zejména v EU a Velké Británii, máte právo: požádat nás o kopii Vašich osobních údajů; požádat nás o opravu, odstranění nebo omezení (zastavení jakéhokoli aktivního) zpracování Vašich osobních údajů a vrácení osobních údajů, které jste nám poskytl(a) za účelem uzavření smlouvy nebo s Vaším souhlasem, a požádat nás o sdílení (portování) těchto údajů s jinými správci údajů; za určitých okolností vznášet námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (zejména pokud nemusíme daná data zpracovávat, abychom splnili smluvní nebo jiný zákonný požadavek, nebo pokud údaje využíváme pro přímý marketing). Tato práva mohou být omezena, například pokud by vyhovění Vaší žádosti znamenalo prozrazení osobních údajů jiné osoby nebo porušilo práva na ochranu soukromí jiných lidí, nebo pokud nás požádáte o smazání informací, které jsme povinni uchovávat ze zákona, nebo na jejichž uchování máme zřejmý legitimní zájem. Chcete-li uplatnit kterákoli z těchto práv, kontaktujte prosím [email protected]. Pokud máte další obavy, máte právo podat stížnost orgánu dozoru nad ochranou údajů v místě, kde žijete, pracujete, nebo kde se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv.

Zabezpečení Vašich informací

 • Nezaručujeme ani neslibujeme zajistit bezpečnost našich serverů ani nemůžeme zaručit, že informace, které nám prostřednictvím Webových stránek poskytnete, nebudou během přenosu přes internet zachyceny třetí osobou. Při ochraně osobních údajů, které nám byly zaslány, dodržujeme obecně akceptované technické normy, a to jak během přenosu, tak i po obdržení takových osobních údajů. Když do našeho registračního nebo objednávkového formuláře zadáte citlivé informace (například informace o kreditní kartě), zašifrujeme tyto informace pomocí technologie zabezpečené síťové vrstvy.
 • Pokud zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely nebo s Vaším souhlasem, pokračujeme ve zpracování, a to ještě po krátkou dobu po Vaší žádosti o ukončení zpracovávání (abychom měli čas Vaše požadavky splnit). Pokud zpracováváme osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy nebo poskytováním služby nebo v souvislosti se soutěží, uchováváme tyto informace po dobu 6 let (s výjimkou finančních informací, které uchováváme po dobu 10 let) od Vaší poslední interakce s námi.

Přeměny obchodních korporací

 • V případě, že dojde k přeměně naší obchodní korporace, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo prodej našich aktiv nebo části našich aktiv, budou Vaše osobní údaje pravděpodobně mezi převedenými aktivy.

Smluvní podmínky

 • Pokud se rozhodnete naše Webové stránky navštívit, Vaše návštěva a jakýkoli spor týkající se ochrany soukromí podléhá tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů a našim smluvním podmínkám, mimo jiné včetně vyloučení záruky, omezení odpovědnosti a rozhodování sporů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho použití Vašich údajů, pošlete nám e-mail na [email protected]

Leden 2020

Děkujeme, že máte zájem.

Teď už jenom stačí, když nám na sebe zanecháte kontakt. 

Pokud ale spěcháte, neváhejte nás kontaktovat na čísle: +420 601 389 500.

Váš tým Scott.Weber Workspace 

Máš zájem o tuto pozici?

Napiš nám něco o soběMáš zájem o tuto pozici?


Napiš nám něco o sobě

Pošlete nám životopis