Právní školení: Novela zákona o obchodních korporacích

Novinky ve společnostech

Velice rádi vám přinášíme pozvání na sérii on-line právních školení zdarma, a to výhradně pro vás, klienty Scott.Weber Workspace.

Termín: 19. 3. 2021
Čas: 9.30 – 11.30 hod.

Přednášející: Mgr. Miroslav Papoušek, Mgr. Marek Němeček

1. část – s.r.o. + a.s.

 • Změna pravidel pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů
 • Zvláštní druh podílu s právem jmenovat členy statutárního orgánu
 • Odlišné pojetí střetu zájmů členů orgánů společnosti
 • Odlišné pojetí zákazu konkurence členů orgánů společnosti
 • Přísnější odpovědnost statutárních orgánů
 • Právnická osoba jako člen statutárního orgánu
 • Oprávnění valné hromady udělovat statutárnímu orgánu strategické a koncepční pokyny
 • Neschválení smlouvy o výkonu funkce
 • Rozpor smlouvy o výkonu funkce se společenskou smlouvou
 • Účast třetích osob u valné hromady a další změny týkající se konání valných hromad
 • Zástava podílu a jiná věcná práva spojená s podílem – omezení převoditelnosti podílů a akcií
 • Obsahové změny zprávy o vztazích
 • Zápis koncernu v obchodním rejstříku – neschválený bod novely
 • Zpřísnění povinnosti zakládat účetní závěrku do obchodního rejstříku

2. část – s.r.o.

 • Snížení administrativní zátěže při založení nového s.r.o.
 • Úprava povinných náležitostí společenských smluv a seznamu společníků uvedených společností
 • Zúžení možnosti nepřítomného společníka hlasovat dodatečně po konání valné hromady

3. část – a.s.

 • Nová úprava monistického systému vnitřní struktury akciové společnosti
 • Obsahové změny výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti 

  Přihlašujte se, prosím, ZDE. Budeme se na vás těšit.
  V rezervaci je nutno uvést kontaktní e-mail pro komunikaci před školením.

Děkujeme, že máte zájem.

Naši specialisté vás brzy kontaktují. Věříme, že společně najdeme nejlepší řešení dle vašich potřeb.

Pokud ale spěcháte, neváhejte nás kontaktovat na čísle: +420 723 244 537 .

Váš tým Scott.Weber Workspace 

Máš zájem o tuto pozici?

Napiš nám něco o soběMáš zájem o tuto pozici?


Napiš nám něco o sobě

Pošlete nám životopis