Právní školení: Novela zákona o obchodních korporacích

Novinky ve společnostech

Velice rádi vám přinášíme pozvání na sérii on-line právních školení zdarma, a to výhradně pro vás, klienty Scott.Weber Workspace.

Termín: 19. 3. 2021
Čas: 9.30 – 11.30 hod.

Přednášející: Mgr. Miroslav Papoušek, Mgr. Marek Němeček

1. část – s.r.o. + a.s.

 • Změna pravidel pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů
 • Zvláštní druh podílu s právem jmenovat členy statutárního orgánu
 • Odlišné pojetí střetu zájmů členů orgánů společnosti
 • Odlišné pojetí zákazu konkurence členů orgánů společnosti
 • Přísnější odpovědnost statutárních orgánů
 • Právnická osoba jako člen statutárního orgánu
 • Oprávnění valné hromady udělovat statutárnímu orgánu strategické a koncepční pokyny
 • Neschválení smlouvy o výkonu funkce
 • Rozpor smlouvy o výkonu funkce se společenskou smlouvou
 • Účast třetích osob u valné hromady a další změny týkající se konání valných hromad
 • Zástava podílu a jiná věcná práva spojená s podílem – omezení převoditelnosti podílů a akcií
 • Obsahové změny zprávy o vztazích
 • Zápis koncernu v obchodním rejstříku – neschválený bod novely
 • Zpřísnění povinnosti zakládat účetní závěrku do obchodního rejstříku

2. část – s.r.o.

 • Snížení administrativní zátěže při založení nového s.r.o.
 • Úprava povinných náležitostí společenských smluv a seznamu společníků uvedených společností
 • Zúžení možnosti nepřítomného společníka hlasovat dodatečně po konání valné hromady

3. část – a.s.

 • Nová úprava monistického systému vnitřní struktury akciové společnosti
 • Obsahové změny výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnostiPřihlašujte se, prosím, ZDE. Budeme se na vás těšit.
  V rezervaci je nutno uvést kontaktní e-mail pro komunikaci před školením.

Thank you for your interest.

Our workspace specialists will contact you shortly. We believe that together we will find the best solution according to your needs. Arrange a tour of our centers or try a day at the coworking space for free.   

However, if you are in a hurry, do not hesitate to contact us at +420 601 389 500.

Your Scott.Weber Workspace Team Máš zájem o tuto pozici?


Napiš nám něco o sobě

Pošlete nám životopis