Právní školení: Novela zákona o obchodních korporacích

Novinky ve společnostech

Velice rádi vám přinášíme pozvání na sérii on-line právních školení zdarma, a to výhradně pro vás, klienty Scott.Weber Workspace.

Termín: 19. 3. 2021
Čas: 9.30 – 11.30 hod.

Přednášející: Mgr. Miroslav Papoušek, Mgr. Marek Němeček

1. část – s.r.o. + a.s.

 • Změna pravidel pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů
 • Zvláštní druh podílu s právem jmenovat členy statutárního orgánu
 • Odlišné pojetí střetu zájmů členů orgánů společnosti
 • Odlišné pojetí zákazu konkurence členů orgánů společnosti
 • Přísnější odpovědnost statutárních orgánů
 • Právnická osoba jako člen statutárního orgánu
 • Oprávnění valné hromady udělovat statutárnímu orgánu strategické a koncepční pokyny
 • Neschválení smlouvy o výkonu funkce
 • Rozpor smlouvy o výkonu funkce se společenskou smlouvou
 • Účast třetích osob u valné hromady a další změny týkající se konání valných hromad
 • Zástava podílu a jiná věcná práva spojená s podílem – omezení převoditelnosti podílů a akcií
 • Obsahové změny zprávy o vztazích
 • Zápis koncernu v obchodním rejstříku – neschválený bod novely
 • Zpřísnění povinnosti zakládat účetní závěrku do obchodního rejstříku

2. část – s.r.o.

 • Snížení administrativní zátěže při založení nového s.r.o.
 • Úprava povinných náležitostí společenských smluv a seznamu společníků uvedených společností
 • Zúžení možnosti nepřítomného společníka hlasovat dodatečně po konání valné hromady

3. část – a.s.

 • Nová úprava monistického systému vnitřní struktury akciové společnosti
 • Obsahové změny výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti 

  Přihlašujte se, prosím, ZDE. Budeme se na vás těšit.
  V rezervaci je nutno uvést kontaktní e-mail pro komunikaci před školením.

  Come and taste our coffee

  Leave us your details here or call +420 601 101 093 to get a free day in coworking or a tour of our spaces

  What are you interested in?

  Choose a solution*:

  Number of persons*:

  Select a location:

  Fill in your details